struka(e): likovne umjetnosti

postimpresionizam (post- + impresionizam), razdoblje u razvoju slikarstva nakon francuskoga impresionizma. Naziv je 1910. uveo engleski kritičar Roger Fry izložbom Manet i postimpresionisti na kojoj je prikazao da postimpresionizam nije određena škola, smjer ili zajedničko umjetničko stajalište, već individualan izraz slikara koji su tražili nove mogućnosti. Upravo je postimpresionistička sinteza racionalnih slikarskih konstrukcija P. Cézannea (1839–1906), simboličko-dekorativnih površina P. Gauguina (1848–1903) i sažetih ekspresionističkih oblika V. van Gogha (1853–90) značila početak gotovo svih modernih slikarskih pravaca. (→ nabis; kubizam; ekspresionizam)

Citiranje:

postimpresionizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/postimpresionizam>.