struka(e): film
Peterlić, Ante
hrvatski teoretičar i povjesničar filma
Rođen(a): Kaštel Novi, 18. V. 1936.
Umr(la)o: Zagreb, 13. VII. 2007.
ilustracija
PETERLIĆ, Ante

Peterlić, Ante, hrvatski teoretičar i povjesničar filma (Kaštel Novi, 18. V. 1936Zagreb, 13. VII. 2007). Diplomirao je anglistiku i jugoslavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1959., gdje je radio od 1966. do umirovljenja 2006 (od 1984. kao redoviti profesor filmoloških kolegija). Studirao je i na Akademiji za kazališnu umjetnost (danas Akademija dramske umjetnosti), gdje je također predavao teoriju i povijest filma 1966–2007. kao vanjski suradnik. Početkom 1960-ih radio je kao asistent režije i filmski dramaturg, 1969. režirao je cjelovečernji igrani film Slučajni život, srodan duhu francuskoga novog vala. Od 1959. objavljivao je kritike, eseje i studije o filmu, istaknuvši se od početka kao minuciozni analitičar enciklopedijskog znanja i interpretativnog umijeća u povezivanju stilskih i tematskih aspekata. Pošto je prvi u Jugoslaviji (1974) doktorirao filmološkom temom (Pojam i struktura filmskog vremena, knjiga 1976), objavio je Osnove teorije filma (1977, dopunjeno i prerađeno izdanje 1982), prvu i do sada jedinu cjelovitu teoriju filma u Hrvatskoj, s posebno razrađenim i inovativnim (na tragu postavki Rudolfa Arnheima i Siegfrieda Kracauera) modelom definiranja specifičnih medijskih i estetskih značajki filma. Utemeljitelj filmologije kao znanstvene discipline u Hrvatskoj, u Ogledima o devet autora (1983) i Studijama o devet filmova (2002) sabrao je dio stilističko-semantičkih ogleda o izabranim redateljskim opusima, odnosno pojedinačnim djelima, u kojima je sofisticirano i nadahnuto povezivao analize konkretnih postupaka s kontekstualnim sintezama, što odlikuje i njegove ostale studije, od kojih su one najznačanije (mahom o žanrovima i autorskim poetikama) posmrtno sabrane u knjigama Filmska čitanka: žanrovi, autori, glumci i Iz povijesti hrvatske filmologije i filma (2012) te Između riječi i slike (2010, poseban broj časopisa Zapis), o odnosima između filma i književnosti. Novinske kolumne o temama iz povijesti filma (objavljivane u dvotjedniku Vijenac) sabrao je u knjizi Déjà-vu (2005), a posmrtno su mu tiskane i nedovršen Povijest filma: rano i klasično razdoblje (2008) te izabrane rane kritike i kraći eseji u knjizi Rani radovi… i još ponešto (2018). Bio je glavni urednik Filmske enciklopedije Leksikografskoga zavoda (I–II, 1986–90), jednog od najsveobuhvatnijih takvih izdanja uopće, a na Televiziji Zagreb vodio je i pisao scenarije za obrazovnu seriju Što je film (1985–87). Dobitnik je Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo 1999.

Citiranje:

Peterlić, Ante. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/peterlic-ante>.