struka(e): madžarska književnost
Péterfy, Jenő
madžarski književni kritičar
Rođen(a): Budim, 8. VII. 1850.
Umr(la)o: Karlovac, 5. XI. 1899.

Péterfy [pe:'tεrfi], Jenő, madžarski književni kritičar (Budim, 8. VII. 1850Karlovac, 5. XI. 1899). Poznavajući djelo H. A. Tainea, L. Rankea i W. Diltheya i težeći objektivnu pristupu književnom djelu, podigao je madžarsku književnu kritiku na znanstvenu razinu. Osporavao je neke aspekte djela nacionalnih velikana (S. Petőfi, M. Jókai). Studijama Barun József Eötvös kao romanopisac (Báró Eötvös József mint regényíró, 1881) i Barun Zsigmond Kemény kao romanopisac (Báró Kemény Zsigmond mint regényíró, 1881) postavio je madžarski roman u kontekst europskoga realizma, tražeći psihološku motiviranost radnje i estetsku vrijednost umjesto moralne. Bavio se i teorijom drame i glazbenom kritikom.

Citiranje:

Péterfy, Jenő. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 28.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/peterfy-jeno>.