struka(e): promet
ilustracija
PANEUROPSKI PROMETNI KORIDORI

paneuropski prometni koridori, mreža cestovnih i željezničkih prometnih pravaca uspostavljena s dugoročnim ciljem uspješnog odvijanja međunarodnog prometa na europskom kontinentu te prometa između Europe i Azije. Dogovorili su ih Europska unija, Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu i Europska konferencija prometnih ministara (u Pragu 1991., na Kreti 1994. i u Helsinkiju 1997), u skladu s planiranim širenjem Europske unije. Deset je paneuropskih prometnih koridora, a uz njih postoje i četiri paneuropska prometna područja: Barentsovo euro-arktičko, Crnomorsko, Mediteransko i Jadransko-jonsko područje. (→ prometni koridor)

Paneuropski prometni koridori

Koridor Pravac Ogranci
I. Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas – Varšava Riga – Kalinjingrad – Gdańsk
II. Berlin – Varšava – Minsk – Moskva – Nižni Novgorod  
III. Berlin/Dresden – Wrocław – Katowice – Krakov – Riga – Lavov – Kijev  
IV. Berlin/Nürnberg – Prag – Bratislava – Budimpešta – Bukurešt – Sofija – Istanbul Sofija – Solun
V. Venecija – Trst/Kopar – Ljubljana – Budimpešta – Bratislava – Užgorod – Lavov A: Bratislava – Žilina – Košice – Užgorod
B: Rijeka – Zagreb – Budimpešta
C: Ploče – Mostar – Sarajevo – Osijek – Budimpešta
VI. Gdańsk – Grudziądz – Varšava – Katowice – Žilina Žilina – Bratislava
VII. unutarnji plovni put Beč – Crno more  
VIII. Drač – Tirana – Skoplje – Bitolj – Sofija – Dimitrovgrad – Burgas – Varna  
IX. Helsinki – Sankt Peterburg – Moskva/Pskov – Kijev – Ljubašivka – Kišinjev – Bukurešt – Dimitrovgrad – Aleksandrupolis A: Ljubašivka – Odesa
B: Kijev – Minsk – Vilnius – Kaunas – Klaipėda/Kalinjingrad
X. Salzburg – Graz – Ljubljana – Zagreb – Beograd – Niš – Skoplje – Veles – Solun A: Graz – Maribor – Zagreb
B: Budimpešta – Novi Sad – Beograd
C: Niš – Sofija – Koridor IV.
D: Veles – Prilep – Bitolj – Florina (Via Egnatia)
Citiranje:

paneuropski prometni koridori. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 28.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/paneuropski-prometni-koridori>.