struka(e):
Non
grčki književnik
Panopol, danas Ahmim u Egiptu, polovica V. st.

Non (grčki Nόννος, Nónnos), grčki književnik (Panopol, danas Ahmim u Egiptu, polovica V. st.). Autor najdužeg očuvanog antičkoga epa u 48 knjiga i 21 382 heksametra, Dionizove zgode (Διονυσιαϰά). Broj 48, koji odgovara zbroju knjiga Ilijade i Odiseje, vanjski je znak Nonove nakane da se nadmeće s Homerom, o kojoj i izrijekom svjedoči u djelu. Najveći dio epa posvećen je Dionizovu pohodu protiv Indijaca i njihova kralja Derijada. U poodmakloj dobi, očigledno nakon prelaska na kršćanstvo, sastavio je u 3650 heksametara i 21 pjevanju Prepjev Evanđelja po Ivanu (Mεταβολὴ τοῦ ϰατὰ Ἰωάννην ἁγίου εὐαγγελίου).

Citiranje:

Non. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 28.2.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/non>.