struka(e):
ilustracija
NAJADE, detalj s grčke vaze, Pariz, Louvre
ilustracija
NAJADE, Nereida jaši na valovima, V. st. pr. Kr.

najade (grč. Nαιάδες, Naiádes), u grčkoj mitologiji, nimfe izvora, jezera, rijeka i potoka koje vodom pružaju bilju hranu i tako postaju hraniteljice ljudi i životinja. Najade mineralnih voda znale su liječiti, a imale su i čarobnu moć. Kao i ostale nimfe, najade su smatrane polubožicama, nižim božanstvima, personificirane su prirodne sile. Kod Grka i Rimljana bile su popularna pučka božanstva, a vjerovanje u njih odrazilo se u nar. pričama sve do danas (npr. vjerovanje u vile i rusalke kod Slavena). – U širem smislu u najade se ubrajaju i morske nimfe nerejide i oceanide.

Citiranje:

najade. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 28.2.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/najade>.