struka(e): likovne umjetnosti

moderna likovna umjetnost, slikarstvo, kiparstvo, grafika i arhitektura karakteristični za XX. st., proizašli iz novoga likovnog naziranja kasnoga XIX. st. što su ga u slikarstvo uveli G. Courbet, É. Manet i impresionisti te postimpresionistički slikari P. Cézanne, V. van Gogh, P. Gauguin, G. P. Seurat. Moderna likovna umjetnost zaživjela je u vizualnoj kulturi Zapada oko 1890-ih, u mnogobrojnim i vrlo različitim likovnim stilovima i smjerovima, teorijama i opredjeljenjima, a njezin se modernizam očituje u odstupanju od akademske tradicije i prilagođivanju gospodarskim i intelektualnim promjenama. U modernu likovnu umjetnost ubraja se: neoimpresionizam, fovizam, kubizam, futurizam, ekspresionizam, suprematizam, konstruktivizam, metafizičko slikarstvo, De Stijl, dadaizam, nadrealizam, apstraktna umjetnost, novi realizam, pop-art, op-art, minimalna umjetnost. (→ moderna arhitektura)

Citiranje:

moderna likovna umjetnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/moderna-likovna-umjetnost>.