struka(e): religija

Mišna (hebr. mišnāh: ponavljanje), židovski zbornik vjerskih propisa iz usmene predaje, nastalih na temelju tumačenja, dopune i prilagodbe Mojsijeva pisanoga zakona (Tore); prvi je dio Talmuda. Prema predaji njegovu je kodifikaciju oko 200. obavio rabin Juda ha-Nasi, tako da je ukupnu građu podijelio po tematici u šest redova (npr. propisi o molitvama, šabatu, braku). Uskoro nakon kodifikacije, u promijenjenim životnim uvjetima, nametnula se potreba novoga tumačenja i prilagodbe njezinih propisa; komentari Mišne nazivaju se Gemara, a zajedno tvore Talmud.

Citiranje:

Mišna. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/misna>.