struka(e): vojne znanosti
ilustracija
MIROVNE OPERACIJE UN-a, 1948-2004.

mirovne operacije, vojno održavanje i nametanje mira, te druge operacije koje podupiru diplomatske napore pri uspostavi i održavanju mira u nekoj zemlji ili regiji zahvaćenoj krizom ili oružanim sukobom. U pravilu se provode na temelju rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a i dobivenoga mandata, a u skladu s člancima VI. i VII. Povelje UN-a. Neke države, poput SAD-a, zadržavaju pravo jednostrane provedbe mirovnih operacija, dok se neke mirovne operacije provode i pod mandatom Europske unije ili NATO-a. Mirovne operacije obuhvaćaju tri skupine aktivnosti: potpora diplomaciji, održavanje mira i nametanje mira. Potpora diplomaciji sve su vojne, gospodarske i dr. aktivnosti koje se provode prije ili tijekom sukoba, a radi njegova zaustavljanja i stvaranja uvjeta za diplomatsko rješenje problema. Osnovne su kategorije u potpori diplomaciji uspostavljanje mira (engl. peacemaking), izgradnja mira (engl. peacebuilding) i preventivna diplomacija (engl. preventive diplomacy), u kojoj se ističe preventivni razmještaj voj. snaga u području nestabilnosti, a na poziv države koja se smatra ugroženom (npr. operacija UNPREDEP 1995–99) u Makedoniji. Održavanje mira (engl. peacekeeping) uključuje vojne ili paravoj. operacije koje se provode uz pristanak svih gl. sukobljenih strana, na temelju članka VI. Povelje UN-a. Te su operacije oblikovane za nadzor i olakšavanje primjene postojećega sporazuma o primirju, te za potporu diplomatskim naporima za postizanje dugoročnoga polit. rješenja. Aktivnosti održavanja mira uključuju motrenje i praćenje primirja i prekida vatre te nadzor primirja. U operacijama održavanja mira presudan je pristanak svih sukobljenih strana na dolazak mirovnih snaga, mala razina primjene sile (samo u slučaju samoobrane) i potpuna nepristranost. Neke od takvih operacija su UNFICYP na Cipru, UNMIK na Kosovu, MINURSO u Zapadnoj Sahari ili UNIFIL u Libanonu. Nametanje mira (engl. peace enforcement) primjena je voj. sile ili prijetnja njezinom uporabom, obično na temelju međunar. ovlasti, kako bi se nekoga prisililo da udovolji općeprihvaćenim rezolucijama ili sankcijama na temelju članka VII. Povelje UN-a. Svrha je nametanja mira održavanje ili obnova mira i potpora diplomatskim naporima u postizanju dugoročnoga polit. rješenja. Aktivnosti nametanja mira uključuju obnovu i održavanje reda i stabilnosti, zaštitu dostave i podjele humanitarne pomoći, zabranu kretanja, uspostavu i nadzor zaštićenih zona i nasilno razdvajanje sukobljenih strana. Neke su od operacija nametanja mira IFOR i SFOR u Bosni i Hercegovini i KFOR na Kosovu (sve tri operacije ne provode se pod mandatom UN-a, već NATO-a). Za razliku od održavanja mira, kod nametanja mira pristanak sukobljenih strana nije potreban, a razina sile i nepristranosti primjerena je stanju na terenu.

Od prvih dviju mirovnih operacija potkraj 1940-ih (UNTSO na Bliskom istoku i UNMOGIP na granici Indije i Pakistana – obje traju još i danas), njihov je broj neprekidno rastao, da bi u posljednjem desetljeću XX. st. bilo čak 35 novih operacija, dok su u prve dvije godine XXI. st. započele još dvije nove operacije (UNMEE u Etiopiji i Eritreji te UNMISET u Istočnom Timoru). Do 2004. u mirovnim misijama poginula su 1823 pripadnika međunar. snaga pod pokroviteljstvom UN-a (tzv. plavih kaciga). U novije se doba na području mirovnih operacija javlja nov način organiziranja snaga, tzv. koalicija voljnih (engl. coalition of willing), u koju ulaze države koje su voljne dati svoje snage za održavanje mira u određenoj zemlji ili području; takva je npr. operacija ISAF u Afganistanu.

Od postojanja samostalne Republike Hrvatske, na njezinu je teritoriju bilo organizirano pet mirovnih operacija održavanja mira: UNPROFOR (1992–95), UNCRO (1995–96), UNTAES (1996–98), UNCPSG (1998) i UNMOP (1996–2002). Od početka 2000-ih pripadnici hrvatskih oružanih snaga sudjelovali su u 20-ak međunarodnih mirovnih operacija pod okriljem UN-a, NATO-a i Europske unije. Sredinom 2013. oko 260 hrvatskih vojnika angažirano je u 8 mirovnih operacija širom svijeta, najviše u Afganistanu (215 vojnika).

Citiranje:

mirovne operacije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/mirovne-operacije>.