struka(e): likovne umjetnosti
ilustracija
MINIMALNA UMJETNOST, D. Flavin, Spomenik za V. Tatlina, 1964–69., New York, Leo Castelli Gallery
ilustracija
MINIMALNA UMJETNOST, R. Morris, Bez naslova, 1970., New York, Leo Castelli Gallery
ilustracija
MINIMALNA UMJETNOST, S. Le Witt, 3 Part Set 789 (B), 1968., Köln, Wallraf-Richartz Museum

minimalna umjetnost (minimalizam, engleski minimal art), smjer u suvremenoj umjetnosti, os. kiparstvu, nastao u Americi polovicom 1960-ih kao reakcija na apstraktni ekspresionizam. U kiparstvu se koriste osnovni geometrijski oblici. Skulpture su najčešće velikoga formata, izrađene od obojena drva i željeznih ploča te sintetičkoga stakla čistih i glatkih površina te oštrih bridova. U slikarstvu (tzv. tvrdoga ruba, hard edge painting, i obojenoga polja, colour field painting) slikari koriste krajnju redukciju boja. Glavni su predstavnici minimalizma B. Newman, D. Judd, R. Morris, Dan Flavin, M. Louis, a u Hrvatskoj M. Galić, Lj. Šibenik, E. Feller i B. Vlahović.

Citiranje:

minimalna umjetnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/minimalna-umjetnost>.