struka(e): strane riječi | religija

mesija (kasnolat. messias < grč. μεσσίας < hebr. mašīaḥ, aramejski mešiḥa) (grč. Χριστός, Khristós, lat. Christus: pomazanik), u starozavjetnoj Bibliji i židovstvu, prvotno naziv za duhovnog i svjetovnoga vladara izraelskoga naroda (kralja, velikoga svećenika); pomazanjem ustoličen kralj kojemu se kao Božjem izabraniku pridavalo kultno-religiozno značenje. Najprije je povezivan s Davidovim kraljevstvom, a nakon Salamunove smrti i raspada kraljevstva postao je pojam idealnoga vladara, koji će ponovno uspostaviti kraljevstvo Izraelovo. Politički značaj budućega mesije zadobio je u proročkim navještajima (Izaija, Zaharija) i u ranožidovskoj apokaliptici eshatološku dimenziju: postaje spasitelj i otkupitelj, koji će na kraju vremena uspostaviti kraljevstvo mira i pravde. Očekivanje mesije kao spasitelja i vladara budućnosti postojalo je i kod drugih antičkih naroda, spojeno s predodžbama o slobodi, ravnopravnosti, miru, blagostanju, obilju (tzv. zlatno doba). Jednako je tako u kasnijoj židovskoj tradiciji mesijanska ideologija bila najčešće politički obojena, »kraljevstvo Božje« značilo bi slom tuđinske rimske vlasti i slobodu izabranoga naroda. Tako su npr. Bar Kohbu, vođu proturimskog ustanka 135., mnogi smatrali mesijom. Neki su se nadali mesiji kao duhovnom obnovitelju, svećeniku (npr. eseni), nazivajući ga sluga Božji i Sin čovječji, pa su nastojali pobožnošću, strpljivošću, pokorom i izvršavanjem Zakona ubrzati njegov dolazak. Vjerovanje u mesiju kroz stoljeća je ostalo dogma židovske religije, koju je Majmonid uvrstio u 13 članaka židovskoga vjerovanja. Nada u skori dolazak mesije oživljavala je u židovskoj povijesti više puta, dok reformni judaizam s kraja XIX. st. očekivanje osobnoga mesije zamjenjuje vjerom u dolazak »mesijanskoga kraljevstva istine, pravde i slobode«. Posebno značenje mesija ima u kasnoj kabali i u novovjekim mesijanskim pokretima (sabatinizam); danas je osobito raširen u hasidskim krugovima. – Novi zavjet i rano kršćanstvo mesiju su vidjeli u osobi Isusa Krista, u kojem su se ispunila starozavjetna očekivanja; grčki naziv Krist doslovan je prijevod (i sinonim) izraza mesija, upotrijebljen kao njegovo drugo ime. – U prenesenom značenju mesijom se naziva onaj tko mora obaviti ili je ostvario neku veliku misiju.

Citiranje:

mesija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/mesija>.