struka(e):

MEDLARS (akronim od Medical Literature Analysis and Retrieval System: Sustav za analizu i pretraživanje medicinske literature), računalno utemeljen sustav medicinskih bibliografskih navoda i podataka, koji je 1965. osnovala Nacionalna medicinska knjižnica SAD-a. Razvio se iz tiskanoga bibliografskog časopisa Index Medicus, koji je izlazio od 1879. do 2004. i donosio bibliografske podatke o radovima objavljenima u tekućim medicinskim časopisima. Najčešće korišten dio sustava danas je računalna baza bibliografskih podataka i sažetaka radova iz medicinskih časopisa i publikacija MEDLINE s više od 12 milijuna jedinica nastalih u razdoblju od 1960. do danas. Baza MEDLINE postala je dostupna korisnicima širom svijeta pretplatom 1975., a od 1997. dostupna je i na Internetu i CD-ROM-u. Uz bibliografske navode i sažetke, sustav MEDLARS danas korisnicima omogućuje i pristup cjelovitim tekstovima članaka.

Citiranje:

MEDLARS. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/medlars>.