struka(e): kartografija
Mardešić, Petar
hrvatski pomorac, leksikograf, kartograf i publicist
Rođen(a): Makarska, 18. IX. 1903.
Umr(la)o: Zagreb, 14. II. 1973.
ilustracija
MARDEŠIĆ, Petar

Mardešić, Petar, hrvatski pomorac, leksikograf, kartograf i publicist (Makarska, 18. IX. 1903Zagreb, 14. II. 1973). Diplomirao na Višoj pomorskovojnoj akademiji 1940. Radio je u Hidrografskom institutu tadašnje Ratne mornarice i predavao na Pomorskoj vojnoj akademiji u Dubrovniku. Nakon II. svjetskog rata radio u Učilima, a od 1953. u Leksikografskome zavodu Miroslav Krleža kao urednik za pomorstvo i kartografiju te pomoćnik glavnog urednika Pomorske enciklopedije. Osnivač je kartografskog odjela Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Bio je glavni urednik Atlasa svijeta (četiri izdanja, 1961–69), Atlasa Jadrana (1964) i Auto-atlasa Jugoslavije (1967., 1973). Djela: Riječno brodarstvo (1943), Pomorstvo (1944), Enciklopedija plovidbe (1949), Brodovi kroz vjekove (1949), Morski čovjek (1951), Kristof Kolumbo (1957), Marko Polo (1960) i dr. Bavio se i prevođenjem.

Citiranje:

Mardešić, Petar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/mardesic-petar>.