struka(e): ekonomija
ilustracija
MANUFAKTURA, radionica za izradbu srebrnih predmeta u XVI. st.

manufaktura (srednjovj. lat. manufactura, prema lat. manu facere: rukom raditi), oblik proizvodnje koji se temelji na ručnome radu i tehničkoj (pojedinačnoj) podjeli rada. Prvi začetci javili su se u XIV. st., a takva je proizvodnja prevladavala od pol. XVI. st. do posljednje trećine XVIII. st., kada ju je potisnula industr. proizvodnja. Manufakturna proizvodnja odvijala se na obrtničkoj tehnici, a od obrtničke se proizvodnje razlikovala po tome što sredstva za rad više nisu pripadala radnicima već kapitalistima koji su povećanje proizvodnosti postizali podjelom procesa proizvodnje na niz operacija. Tehnička podjela rada razvijala se u dva smjera: 1. na istom proizvodu (organska manufaktura) – u kojem je proces proizvodnje podijeljen između većeg broja radnika istoga zanata, koji se specijaliziraju za mali broj operacija; 2. na složenom proizvodu (heterogena manufaktura) – za izradbu kojega su potrebne specijalnosti različitih obrta, odnosno onih kod kojih konačni proizvod nastaje spajanjem niza samostalnih djelomičnih proizvoda.

U manufakturnoj proizvodnji radnik se sve više specijalizira, a njegov rad i egzistencija vezani su uz jednu operaciju. Specijalizacija radnika za obavljanje jedne operacije skraćuje vrijeme potrebno za njezino obavljanje, te vrijeme potrebno za obuku. Ušteđuje se i vrijeme potrebno za prelazak s jedne na drugu operaciju, a specijaliziranje alata čini to oruđe učinkovitijim. Dvostruka specijalizacija rada, minulog i sadašnjega, uvjetovala je porast produktivnosti rada i stvaranje veće mase viška vrijednosti. Zato manufakturnu podjelu rada možemo smatrati proizvodom kapitalističke proizvodnje. Podjela rada, specijalizacija i diferenciranje radnih kvalifikacija, od najnižih pa do najviših, stvorili su pretpostavke za supstituciju živoga rada minulim i otvorili put industr. revoluciji. Materijalne pretpostavke za to bile su povećana masa viška vrijednosti i znatno šire tržište, kako sredstava za proizvodnju tako i gotovih proizvoda, koje je stvoreno manufakturnom proizvodnjom. Neovisno o načinu nastanka, manufakture su odigrale značajnu ulogu u razvoju kapitalističkoga poduzeća, a njihove vlasnike, koji su najčešće bili trgovci, zelenaši i obrtnici, koji su se obogatili, može se smatrati prvim poduzetnicima.

Citiranje:

manufaktura. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/manufaktura>.