struka(e): fizika | metrologija | aerotehnika

Machov broj (znak Ma), bezdimenzionalna fizikalna veličina koja je omjer brzine v nekoga tijela i brzine c zvuka u istom sredstvu, uz jednake okolnosti, tj. Ma = v/c. Kadšto se brzina tijela u stanovitom sredstvu izražava nenormiranom mjernom jedinicom mah, što je poseban naziv za brzinu zvuka, tj. mah = c, pa se brzina tijela izražava u obliku v = Ma maha. Brzine se, prema Machovu broju, razvrstavaju na podzvučne (Ma < 1) i nadzvučne (Ma > 1). Machov broj osobito je važan u aerodinamici velikih brzina, jer o njem ovisi stlačivost fluida. Tako se npr. zrak oko zrakoplova koji leti podzvučnom brzinom može smatrati nestlačivim, dok se kod nadzvučnih brzina, zbog povećane stlačivosti zraka, pojavljuju udarni valovi koji ometaju let. Zbog toga se brzine leta nadzvučnih zrakoplova većinom iskazuju Machovim brojem. Machov broj nazvan je prema Ernstu Machu, koji je prvi uočio značenje toga omjera i eksperimentalno to pokazao fotografiranjem udarnih valova pri letu puščanoga zrna, u čemu mu je pomogao riječki fizičar Peter Salcher. (→ zvučni zid)

Citiranje:

Machov broj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/machov-broj>.