struka(e): geografija, hrvatska | geologija

Lokvarka, špilja na jugoistočnoj padini Kamenitoga vrha u blizini Lokava u Gorskom kotaru. Ima šest stupnjevito poredanih dijelova (četiri otvorena za posjetitelje) s kanalima, hodnicima, kaminima, sifonima i ponorima sa sigastim tvorevinama. Duljina istraženog prostora iznosi 1179 m. Kao geomorfološki spomenik prirode zaštićena je od 1961.

Citiranje:

Lokvarka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/lokvarka>.