struka(e): strojarstvo
ilustracija
LEBDJELICA tipa SR. N6

lebdjelica (engl. hovercraft), vozilo koje se kreće lebdeći iznad površine tla ili vode na zračnom jastuku, tj. sloju stlačenoga zraka koji se s pomoću snažnog puhala održava između trupa lebdjelice i podloge. Zahvaljujući tomu, lebdjelica je amfibijsko vozilo pa se može slobodno kretati neovisno o vrsti podloge (betonska, zemljana, travnata, močvarna, vodena, zasniježena, zaleđena površina), uz mali otpor u odnosu na konvencionalna vozila i plovila. Pogonjena je Dieselovim motorima ili plinskim turbinama, a postiže brzine i do 250 km/h. Visina lebdjenja, već prema tipu lebdjelice i neravninama na tlu za koje je namijenjena, iznosi od nekoliko centimetara do 1,5 m. Prekomjerno otjecanje zraka podno lebdjelice obično se sprječava elastičnim bočnim stijenkama (zastorom) kojima je zračni jastuk ograđen. Kod nekih se lebdjelica dio zračnoga mlaza proizvedenoga puhalom (obično turbokompresorom) odvodi u horizontalne zračne sapnice i koristi za poriv koji lebdjelicu pokreće prema naprijed. Za tu namjenu najčešće ipak služe zračni vijci nalik propelerima zrakoplova, smješteni iznad vozila. Lebdjelicom se upravlja usmjeravanjem sapnica, odnosno vijaka, ili pak uspravno postavljenim zračnim kormilima.

Prve ideje o vozilu koje bi lebdjelo na zračnom sloju javile su se potkraj XIX. st., pa je slijedilo više patenata, među kojima i onaj hrvatskog izumitelja S. Penkale iz 1908. Prva praktično upotrebljiva lebdjelica izgrađena je tek 1959. prema patentu engleskog izumitelja Christophera Cockrella. U 1960-ima naglo je poraslo zanimanje za tu vrstu vozila pa je, napose u Velikoj Britaniji, počela proizvodnja više tipova lebdjelica namijenjenih brzu prijevozu automobila i putnika u priobalnim morima. Takve su npr. bile lebdjelice tvrtke British Hovercraft Corporation, koje su gotovo 40 god. održavale vezu između Dovera i Calaisa, a mogle su primiti više od 400 putnika i 50 automobila, uz brzinu veću od 100 km/h. Ipak, danas je budućnost tih vozila nesigurna zbog njihove neekonomičnosti i tehničkih problema vezanih uz koroziju uzrokovanu oblacima raspršene morske vode što ih pri kretanju stvaraju. S druge pak strane, za neke su vojne namjene, npr. prijevoz ljudi i vozila preko neprohodnih terena, a posebno za akcije pomor. desanta, lebdjelice idealno rješenje, pa se, uz postojeće tipove koji su već u službi, predviđa uvođenje više novih tipova. Danas se za civilne namjene ponegdje rabe i manje lebdjelice za službu u teško prohodnim područjima, a neki ih entuzijasti i sami grade za šport i rekreaciju.

Na zračnom jastuku kreću se i neka lebdeća pružna vozila, koja su, međutim, prisilno vođena posebno izgrađenim prugama. Lebdjelicom se u širem smislu smatra i ekranoplan. Za razliku od drugih lebdjelica, to vozilo lebdi na dinamičkom zračnom jastuku koji, zbog strujanja zraka, nastaje između donje površine krila i podloge tek pošto ekranoplan dosegne određenu brzinu.

Citiranje:

lebdjelica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 30.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/lebdjelica>.