struka(e): fizika
Kroemer, Herbert
američki fizičar njemačkoga podrijetla
Rođen(a): Weimar, 25. VIII. 1928.
Umr(la)o: 8. III. 2024.
ilustracija
KROEMER, Herbert

Kroemer [krọu'məɹ], Herbert, američki fizičar njemačkoga podrijetla (Weimar, 25. VIII. 19288. III. 2024). Doktorirao (1952) na Sveučilištu Georga Augusta u Göttingenu. U SAD je otišao 1954. i radio u nekoliko velikih laboratorija, bio profesor na Sveučilištu Colorado u Boulderu (1968–76) i Kalifornijskom sveučilištu u Santa Barbari (od 1976). Bavio se teorijskom fizikom čvrstoga stanja, osobito bipolarnim tranzistorima, odnosno uvođenjem tzv. heterostruktura u poluvodičke elektroničke elemente, posebno poluvodičke lasere. Inicirao je modernu tehnologiju epitaksijalnoga rasta kristala, a 1963. predložio koncept dvostruko heterostrukturnoga lasera. Napisao je sveučilišne udžbenike: Toplinska fizika (Thermal Physics, 1980), Kvantna mehanika za inženjering: znanost o materijalima i primijenjena fizika (Quantum Mechanics for Engineering: Materials Science and Applied Physics, 1994). Za prinos razvoju poluvodičke tehnologije sa Žoresom Ivanovičem Alfjorovom i Jackom Kilbyjem 2000. dobio Nobelovu nagradu za fiziku.

Citiranje:

Kroemer, Herbert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/kroemer-herbert>.