struka(e): geografija, opća

kontinentska padina ili slaz, dio morskoga dna koji povezuje duboko oceansko dno s kontinentskim šelfom (plitko podmorje; uglavnom do 200 m dubine). Od ruba kontinentskoga šelfa spušta se do dubine oceana od približno 1500 do 4000 m. S obzirom na sastav stijena i njihovu građu, podloga padine analogna je, kao i šelf, kontinentalnoj kori. Padina je specifična po nakupljanju velikih količina sedimenata, koje različitim taložnim mehanizmima dolaze preko šelfa s obližnjega kopna.

Citiranje:

kontinentska padina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/kontinentska-padina>.