struka(e): povijest, opća

Kazanjski Kanat, tatarska feudalna država u sr. Povolžju sa središtem u gradu Kazanju, nastala u prvoj pol. XV. st. raspadom Zlatne Horde. Preko nje su vodili mnogobrojni trgovački putovi za Rusiju, Sibir, Iran, Zakavkazje i Srednju Aziju, pa je u njoj bila razvijena trgovina robljem. Neprestani upadi kazanjskih kanova u ruske zemlje potaknuli su moskovskoga velikoga kneza Ivana III. Vasiljeviča da 1487. zauzme grad Kazanj pa su kazanjski kanovi došli u vazalni odnos prema ruskoj državi. Zbog toga su se oni povezali s tatarskim Krimskim Kanatom, a 1521. na kazanjsko prijestolje stupio je krimski kan Sahib Girej. Krimsko-kazanjska vojska iste je godine neuspješno opsjedala Moskvu. Od 1524. Kazanjski Kanat priznavao je protektorat Osmanskoga Carstva. Međutim, kazanjskim pohodima (1545–52) Ivan IV. Vasiljevič Grozni pokorio je Kazanjski Kanat i uključio ga u rusku državu.

Citiranje:

Kazanjski Kanat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/kazanjski-kanat>.