struka(e): geografija, opća

Kavadarci [~va'~], grad u Povardarju, Sjeverna Makedonija; 29 290 st. (2016). Leži na obalama rijeke Luda Mara, na 270 m apsolutne visine. Gospodarsko je središte Tikveške kotline, poznato po vrlo razvijenom plantažnom vinogradarstvu i podrumarstvu (»Tikveš«); uzgoj i preradba duhana i maka, tvornica metalnih proizvoda. U okolici ležišta rude željeza i nikla; preradba u rudarsko-metalurškom kombinatu Feni. – Osnovan potkraj XVII. st. pod nazivom Velehan.

Citiranje:

Kavadarci. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/kavadarci>.