struka(e): fizika
ilustracija
KALORIMETRIJA, kalorimetar s bombom: 1. dovod struje za paljenje, 2. dovod kisika, 3. žica za paljenje, 4. uzorak za mjerenje
ilustracija
KALORIMETRIJA, ledeni kalorimetar: 1. smrznuti sloj, 2. živa, 3. drobljeni led
ilustracija
KALORIMETRIJA, Nernstov kalorimetar: 1. voda, 2. mješalica, 3. metalni blok, 4. Dewarova posuda

kalorimetrija (kalori- + -metrija), mjerna metoda za određivanje topline, specifičnoga toplinskoga kapaciteta i drugih toplinskih svojstava pojedinih tvari tj. količine toplinske energije koja se veže ili oslobađa pri nekom fizikalnom ili kemijskom procesu. Smatra se da ju je utemeljio Joseph Black, koji je uočio razliku između topline i temperature te uveo toplinski kapacitet i latentnu toplinu. Metoda se bavi promatranjem efekata povezanih s izmjenom topline: povišenje temperature tvari dovođenjem topline, promjena agregatnog stanja tvari i pretvorba kemijske, električne ili mehaničke energije u toplinu. Mjerenja se odvijaju u kalorimetru. Kalorimetrijska određivanja primjenjuju se u mnogim granama znanosti i tehnike; ona su bitna za razumijevanje i tumačenje mnogih fizikalnih i kemijskih procesa, a služe i za utvrđivanje specifičnoga toplinskoga kapaciteta tvari, energetske vrijednosti goriva, hrane itd.

Biokalorimetrija je grana kalorimetrije koja uz pomoć biokalorimetra mjeri količinu topline uključenu u biološke procese.

Citiranje:

kalorimetrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 26.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/kalorimetrija>.