struka(e): klasične književnosti
Kalimah
grčki književnik, filolog i knjižničar
Rođen(a): Cirena, oko 310. pr. Kr.
Umr(la)o: ?, oko 240. pr. Kr.

Kalimah (grčki Καλλίμαχος, Kallímakhos), grčki književnik, filolog i knjižničar (Cirena, oko 310. pr. Kr.?, oko 240. pr. Kr.). Središnja osoba aleksandrijskoga književnoga kruga za vladavine Ptolemeja II. Filadelfa (284. do 246. pr. Kr.). Navodno je napisao oko 800 knjiga; od toga se neokrnjeno očuvalo tek 6 himana i 61 epigram. Himne su sastavljene po uzoru na tzv. homerske himne, ali nisu bile namijenjene za svečano izvođenje, nego za krug znalaca sposobnih proniknuti u intertekstualnu igru, aluzije i odmak od tradicije. Slični su mu i epigrami. Znalačko zanimanje za baštinu pokazao je sastavljajući katalog Aleksandrijske knjižnice (Popisi – Πίναϰες) u 120 knjiga. Katalog nije sačuvan, pa se o njemu zna samo iz doslovno prenesenih bibliografskih navoda u djelima kasnijih autora. Iz tih se fragmenata može zaključiti da je građa u katalogu bila razvrstana prema širokim stručnim skupinama te da su bibliografske navode pratili biografski podatci o autoru i podatci o autentičnosti teksta. Zbog njegove opsežnosti, o katalogu se često govori kao o bibliografiji grčke književnosti onoga doba. Kalimah je otklanjao ideju velike forme i kontinuirana pripovijedanja: epilij Hekala (Ἑϰάλη) imao je oko 1000 stihova; pjesničko djelo Uzroci (Aἴτια) sastojalo se od kraćih, osamostaljenih priča u elegijskim distisima (npr. Akontije i Kidipa, Berenikin uvojak). U Jambima (Ἴαμβοι) preuzeo je Kalimah metar i satirični ton Hiponaktov, ali se uglavnom bavio književnim temama. Kalimahov utjecaj na oblikovanje književnog ukusa u kozmopolitskom helenističkom okružju bio je golem. Načela učenosti, kratkoće, duhovitosti, žanrovske raznolikosti naišla su na plodno tlo u Rimu, pa su posredovanjem Katula, Ovidija i Propercija (koji je za sebe držao da je rimski Kalimah) ostavila vidljiv trag i u sveukupnoj književnosti zapadnoga kruga.

Citiranje:

Kalimah. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/kalimah>.