struka(e):

kalandar (franc. calandre, od kasnolat. *calendra < grč. ϰύλıνδρος: valjak, cilindar), stroj sastavljen od niza teških, horizontalno postavljenih rotirajućih valjaka, koji gotovo leže jedan na drugome. Površina pojedinih valjaka može biti tvrda (od tvrdoga lijeva ili čelika) ili meka (obložena papirom ili tkaninom). Kalandar služi u proizvodnji i doradi papira, tekstila, gume, polimernih i metalnih folija. Prolaskom tih materijala između valjaka, zahvaljujući velikom tlaku, a ponekad i povišenoj temperaturi, postiže se njihov konačni oblik ili finoća, glatkost i tekstura površine. Kalandar služi i za utiskivanje različitih uzoraka u aluminijske, bakrene i druge metalne folije, pa površina valjka od tvrdoga lijeva mora biti reljefna.

Citiranje:

kalandar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 25.2.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/kalandar>.