struka(e): geografija, opća
ilustracija
JUŽNOKINESKO MORE, geopolitički odnosi (2003)

Južnokinesko more, rubno more Tihog oceana; obuhvaća 3 447 000 km². Leži između Indokine (s Malajskim poluotokom) na zapadu, južne Kine na sjeveru, otoka Borneo na jugu i Filipina na istoku. Temperatura površinskoga sloja vode u veljači je 15°C na sjeveru, odnosno 28 °C na jugu; u kolovozu 27 do 28 °C. Slanost iznosi 31 do 34‰. Za izmjene monsuna česti su tajfuni. Amplituda morskih mijena najveća je na obali Vijetnama (3,9 m). Struje (brzina i smjer) ovise o monsunima. Najveća je dubina 5560 m. Glavna je luka na zapadnoj obali Hong Kong (Kina), a na istočnoj Manila (Filipini). Južnokineskim morem prolaze brodske rute važne u povezivanju južnoazijskih s istočnoazijskim i australskim lukama.

Citiranje:

Južnokinesko more. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/juznokinesko-more>.