struka(e): lingvistika i filologija
Junković, Zvonimir
hrvatski jezikoslovac
Rođen(a): Zagreb, 15. VII. 1929.
Umr(la)o: Contes, Alpes-Maritimes, Francuska, 6. XII. 2015.

Junković, Zvonimir, hrvatski jezikoslovac (Zagreb, 15. VII. 1929Contes, Alpes-Maritimes, Francuska, 6. XII. 2015). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao kroatistiku 1953. i doktorirao 1968. disertacijom Jezik Antuna Vramca. Sveučilišnu karijeru započeo je u Zagrebu, a nastavio 1963. u Nici, u Francuskoj. – Nevelikim znanstvenim opusom Junković je ostavio u kroatistici velik trag. Uveo je nove lingvističke metode u istraživanje dijalektološke i povijesnojezične problematike. Njegovo je dijakronijsko tumačenje podrijetla kajkavskoga narječja općeprihvaćeno. Objavljena disertacija Jezik Antuna Vramca i podrijetlo kajkavskoga dijalekta: dijakronijska rasprava (1972) višeslojna je i po zaključcima dalekosežna. Izgradivši vlastitu metodu, Junković je uspio rekonstruirati ne samo Vramčev jezik nego i kajkavski jezični sustav XVI. st., naglasni sustav od praslavenskoga do osnovnoga kajkavskoga, te utemeljenim znanstvenim argumentima protumačiti odnose unutar zapadnoga južnoslavenskoga prajezika i genezu kajkavskoga narječja te dokazati da ono potječe iz iste matice kao i čakavsko i štokavsko narječje. Dijalektološke je teme razrađivao i u drugim radovima (Srodstvo i srodnost u dijalektologiji – Parenté et affinité en dialectologie, 1977; Dioba kajkavskih govora: porodice, tipovi i savezi, 1982), a zaokupljala su ga i fonološka, posebice akcentološka pitanja. Surađivao je u mnogim časopisima. Bio je član uredništva Jezika.

Citiranje:

Junković, Zvonimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/junkovic-zvonimir>.