struka(e):

Jugoslavenska narodna obrana (JNO), organizacija hrvatskih iseljenika utemeljena 1916. u Antofagasti (Čile) s političkim programom rušenja Austro-Ugarske Monarhije i stvaranja jedinstvene jugoslavenske države. Predsjednik je bio P. Baburica, sjedište u Valparaísu, ogranci u svim državama Južne Amerike. Glasilo Jugoslavenska država uređivao je M. Bartulica. JNO je bio pod izravnim utjecajem Jugoslavenskog odbora. Godine 1919. prestala je djelovati.

Citiranje:

Jugoslavenska narodna obrana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/jugoslavenska-narodna-obrana>.