struka(e): lingvistika i filologija
ilustracija
INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION, Međunarodna fonetska abeceda

International Phonetic Association [intənæ'šənəl fəune'tik əsəusiẹi'šən] (akronim IPA), Međunarodno fonetsko udruženje, koje je 1886. osnovala skupina europskih fonetičara. To je udruženje 1889. sastavilo Međunarodnu fonetsku abecedu. IPA je izdala različite priručnike u kojima navodi načela bilježenja (transkripcije) različitih glasovnih sustava i primjere fonetskoga zapisa mnogih jezika. Ta je abeceda vjerojatno najraširenija vrsta zapisivanja glasova u svijetu. No njome se zbog različitih razloga (npr. drugačija tradicija, posebnosti glasovnoga sastava, neprikladnost pojedinih znakova) ne služe svi stručnjaci. Primjerice, za obične hrvatske foneme c, č, ć i njihove zvučne parnjake rabio bi se dvoslov ili digram s poveznicom iznad znaka: pa je c [International Phonetic Association 1.jpg], č [International Phonetic Association 2.jpg], ć [tʃ´], dž [dʒ], a đ [d]. Kako su ti znakovi složeniji, a služe se dijakritičkim znakovima (znakovima iznad slova), u Hrvatskoj je za slavističke opise proširenija slavistička abeceda, u kojoj se slivenici ili afrikate c, č, ć i fonetski zapisuju upravo ovim znakovima [c, č, ć], a dž i đ znakovima [, ]. Iz istih se razloga npr. znakom [č], mjesto znakova koje je predložila IPA, služe i gotovo svi američki lingvisti (prema Herzogovu prijedlogu iz 1934), a danas sve češće i drugi lingvisti.

Citiranje:

International Phonetic Association. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/international-phonetic-association>.