struka(e): kemija

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, udruga kemičara, kemijskih inženjera i tehnologa, utemeljena 1928. kao Klub kemičara, koji je bio sekcija Kluba inžinirah i arhitektah (osnovan 1878). God. 1952. ime je promijenjeno u Društvo kemičara i tehnologa Hrvatske, a sadašnje je ime dobilo 1992. Društvo unaprjeđuje kemijske i kemijskoinženjerske i srodne struke, brine se za razvoj prirodnih i tehničkih znanosti te njihovu primjenu u praksi, daje mišljenja o tehničkim i tehnološkim rješenjima, o planiranju izgradnje, uređivanju prostora i čuvanju čovjekova okoliša, pomaže i potiče usavršavanje inženjera i njeguje etiku inženjerskoga poziva. Svoje ciljeve ostvaruje organiziranjem kongresa, skupova, susreta, savjetovanja, seminara, kolokvija, predavanja i razgovora te drugim načinima okupljanja članova. Društvo je organizirano na stručnim (sekcije) i regionalnim razinama, pa tako djeluju područna društva u Belišću, Borovu, Koprivnici, Kutini, Osijeku, Požegi, Rijeci i Splitu. Izdavačka djelatnost obuhvaća stručne knjige, priručnike i udžbenike, a izdaju se i časopisi Kemija u industriji (od 1951) i Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (od 1987). God. 1993. Društvo je primljeno u članstvo Europske federacije za kemijsko inženjerstvo (EFCE) i Europske polimerne federacije (EPF).

Citiranje:

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/hrvatsko-drustvo-kemijskih-inzenjera-i-tehnologa>.