struka(e): ekonomija

Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP), elektroprivredno poduzeće sa sjedištem u Zagrebu. Tvrtka je utemeljena 1990. kao javno poduzeće i pravni sljednik elektroprivrednih organizacija u Hrvatskoj, koje su pod različitim nazivima postojale od 1945. Od kraja 1994. HEP je organiziran kao dioničko društvo, kojemu je isključivi vlasnik RH.; HEP grupu čini HEP d.d. i ovisna društva. HEP se bavi proizvodnjom, prijenosom i distribucijom električne energije, upravljanjem hrvatskim elektroenergetskim sustavom (povezanim s europskom interkonekcijskom elektroenergetskom mrežom) te kupnjom, prodajom i razmjenom električne energije; zatim proizvodnjom i distribucijom toplinske energije preko središnjega toplinskoga sustava u Zagrebu, Osijeku i Sisku, te distribucijom i prodajom plina u Osijeku. HEP podmiruje oko 85% ukupnih potreba za električnom energijom potrošača u Hrvatskoj. HEP grupa je u 2018. s oko 11 000 zaposlenih ostvarila 15,2 milijarde kuna prihoda.

Citiranje:

Hrvatska elektroprivreda d.d.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 26.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/hrvatska-elektroprivreda-dd>.