struka(e): medicina

hemoragijske groznice, skupina virusnih bolesti tijekom kojih, osim općih simptoma zaraze, nastaju krvarenja zbog oštećenja kapilara. To su zoonoze, a uzrokuju ih različite skupine virusa: arenavirusi uzrokuju argentinsku, bolivijsku i venecuelansku hemoragijsku groznicu; bunyaviride uzrokuju hemoragijsku groznicu s bubrežnim sindromom; hantavirusi plućni sindrom, kongoansko-krimsku hemoragijsku groznicu i groznicu Rift Valley; filoviride uzrokuju groznicu Marburg i ebolsku hemoragijsku groznicu; flaviviride pak žutu groznicu, dengu, bolest Kyasanarske šume i omsku hemoragijsku groznicu. Za hrvatsko je podneblje najznačajnija hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom. Uzrokuju ju virusi koji kao domaćina imaju različite divlje glodavce. U razdoblju između 1995. i 2000. u nas je najčešći uzročnik bio virus Puumala, a potom virus Dobrava (koji uzrokuje težu kliničku sliku bolesti). Inkubacija traje 9 do 13 dana, a sama bolest ima više faza: počinje vrućicom, uz jake bolove u mišićima i pri pokretanju, te nejasnim vidom, što obično traje 3 do 4 dana; nakon toga slijedi hipotenzivna faza, često uz sliku šoka što traje nekoliko sati do dva dana; potom nastaje faza smanjenoga mokrenja (oligurična faza) kroz 3 do 10 dana, da bi na kraju nastupila faza pojačanoga mokrenja (poliurična faza). Liječenje se usmjeruje na suzbijanje simptoma, no valja pažljivo regulirati unos tekućine u organizam; katkad je zbog zatajenja bubrega potrebna dijaliza. U ranome stadiju teških oblika hemoragijske groznice može se intravenski dati ribavirin. Uz ispravno liječenje smrtnost može biti manja od 5%. – Hantavirusni plućni sindrom poznat je tek odnedavna; klinička je slika bolesti teška i nakon nekoliko dana vrućice uz mišićne bolove nastaje plućni edem, pa treba provoditi umjetnu ventilaciju. Smrtnost je visoka. – Među najtežim je oblicima kongoansko-krimska hemoragijska groznica, koja je opažena i na Balkanu, gdje je posljednja veća epidemija bila na Kosovu za ljetnih mjeseci 2001. Zaraza se krpeljima prenosi na čovjeka, a bolest ima sličnu sliku kao i ostale hemoragijske groznice, no obično su jače izraženi oštećenje jetre sa žuticom i krvarenja. Liječenje je simptomatsko, a smrtnost iznosi 15 do 30%.

Citiranje:

hemoragijske groznice. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/hemoragijske-groznice>.