struka(e): geodezija

geodetski signal, iz daljine vidljiva oznaka položaja odabrane točke na terenu, rabi se za viziranje pri geodetskim mjerenjima, kako bi se prema njoj usmjerio geodetski instrument. Vrsta signala ovisi o udaljenosti s koje signal mora biti vidljiv, odn. o geodetskoj mreži kojoj točka pripada. Kod triangulacijske mreže, nad podzemno ili nadzemno označenim (stabiliziranim) triangulacijskim točkama, podižu se trajni signali. Ako točke moraju biti vidljive s udaljenosti manje od 10 km, one se signaliziraju postavljanjem uspravne, bočno poduprte, bijele letve, dok se za druge točke rabi signalizacija s pomoću posebnih piramida visine od 6 do 8 m. Za signalizaciju na većim udaljenostima mogu poslužiti svjetlosni signali, koji odbijanjem sunčevih zraka (heliotropi) ili emitiranjem umjetne svjetlosti (reflektori) signaliziraju položaj geodetske točke. U šumovitim predjelima točke nižih redova kadšto se signaliziraju signalom na stablu, a geodetski signali mogu biti i crkveni tornjevi, minareti džamija, tvornički dimnjaci itd. U poligonometriji poligonske točke nisu trajno signalizirane, pa se na točku koju se vizira postavlja crveno-bijela motka duljine 2 do 3 m, sa šiljkom na donjem kraju (trasirka).

Citiranje:

geodetski signal. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/geodetski-signal>.