struka(e): povijest, opća

Galileja (hebr. Galil), povijesna pokrajina u Palestini. Njezin sjeverni dio pripada Libanonu, a južni Izraelu. Galileja se prostire između doline Jesreel na jugu, rijeke Litani na sjeveru, Sredozemnoga mora na zapadu i rijeke Jordana na istoku. U I. tisućljeću pr. Kr. bila je u sastavu države Izrael, 733. pr. Kr. potpala je pod asirsku vlast, 104/103. pr. Kr. postala je dio jedinstvene judejske države. Za uprave palestinskoga tetrarha Heroda Antipe u Galileji se rodio Isus. Rimskom provincijom postala 39. Nakon progona Židova iz Jeruzalema 135., postala je središtem židovstva (Tiberija, Uša, Seforis). God. 1882. ondje je osnovana prva poljodjelska naseobina Židova (Rosh Pinnah). God. 1922. Galileja je podijeljena između Palestine (od 1948. Izrael), pod britanskom upravom, i Libanona, pod francuskom upravom. Glavna gradska i povijesna središta: Kafarnaum, Magdala, Nazaret, Tiberija.

Citiranje:

Galileja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/galileja>.