struka(e): elektrotehnika
ilustracija
FOTOELEMENT - shema presjeka silicijskog fotoelementa

fotoelement (fotočlanak), poluvodički elektronički element, pretvornik svjetlosne (općenito zračevne) energije u električnu. Sastoji se od tanka, prozirna sloja poluvodiča (bakrov i kadmijev sulfid, silicij, galij-arsenid) i metalnoga sloja (bakar, željezo). Pri prolasku kroz prozirni sloj svjetlost uzrokuje unutarnji fotoelektrični efekt i električni naboji se razdvajaju, što se očituje kao električni napon između dvaju slojeva poluvodičkoga kristala. Zbog toga se fotoelement naziva i fotonaponskim elementom (engl. photovoltaic cell). Električni napon, a s tim i jakost električne struje, ovise o jakosti i valnoj duljini upadne svjetlosti. Za razliku od drugih fotoelektričnih elemenata, fotoelement stvara električni napon i električnu struju bez prethodnoga spajanja u električni strujni krug, pa može služiti kao samostalan izvor električne energije. Naponi su suvremenih fotoelemenata oko 0,4 do 0,7 V, najviše do 1 V, gustoće struja oko 10 do 30 mA/cm², a djelotvornost oko 0,1 do najviše 0,25. Za postizanje viših napona i jačih struja fotoelementi se spajaju u slogove, a ako se rabe za pretvorbu Sunčeva zračenja u električnu energiju, nazivaju se sunčanim baterijama. Osim u sunčanim baterijama, fotoelement se rabi i kao fotodetektor te element za ukopčavanje.

Citiranje:

fotoelement. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/fotoelement>.