struka(e): likovne umjetnosti
Fisković, Cvito
hrvatski povjesničar umjetnosti i konzervator
Rođen(a): Orebić, 24. XII. 1908.
Umr(la)o: Split, 13. VII. 1996.
ilustracija
FISKOVIĆ, Cvito
(fotobaza LZMK-a)

Fisković, Cvito, hrvatski povjesničar umjetnosti i konzervator (Orebić, 24. XII. 1908Split, 13. VII. 1996). U Zagrebu završio Filozofski fakultet (1933), doktorirao (1938) tezom o korčulanskoj katedrali. Godine 1945–77. ravnatelj Konzervatorskoga zavoda za Dalmaciju. Bio je član JAZU (danas HAZU) od 1948. Pokretač i urednik mnogih časopisa i znanstvenih izdanja (Prilozi za povijest umjetnosti u Dalmaciji). Dobio je Nagradu za životno djelo (1970). Dugogodišnji rad na čuvanju i restauraciji spomenika spojio je s intenzivnim proučavanjem kulturnopovijesne baštine Dalmacije; razvio interdisciplinarni pristup prošlosti na prostoru istočnojadranske obale. Obuhvatio istraživanjima urbanističke i arhitektonske spomenike, djela kiparstva, slikarstva i umjetničkoga obrta od antike do najnovijega doba, te likovno stvaralaštvo povezao s drugim granama umjetnosti, posebno s književnošću. Dao je velik prinos poznavanju i monografskoj obradbi najvećih hrvatskih umjetnika (Radovan, Juraj Dalmatinac, Blaž Jurjev, I. Duknović), ali i stranaca koji su djelovali u Dalmaciji tijekom stoljeća (Nikola Firentinac). Obradio je važna pojedinačna arhitektonska ostvarenja (korčulansku, kotorsku i hvarsku katedralu, dubrovačke ljetnikovce), započeo iskapanja u Dioklecijanovoj palači te vodio rekonstrukciju srednjovjekovnih crkava, napisao je preglede umjetničkoga naslijeđa Kotora, Stona i drugih gradova te otoka Lastova i Visa. Osobito su važna njegova arhivska istraživanja kojima je otkrio bezbroj majstora domaćega podrijetla, a mnoga umjetnička djela atribuirao (Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku, 1947; Zadarski srednovječni majstori, 1959). Ogledao se kao prozni pisac te likovni kritičar suvremena izraza.

Citiranje:

Fisković, Cvito. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/fiskovic-cvito>.