struka(e): bibliotekarstvo

Firentinski ugovor, međunarodni ugovor o uvozu obrazovne, znanstvene i kulturne građe (knjiga, časopisa, umjetničkih djela, audiovizualne građe, znanstvenih pomagala i opreme te pomagala za slijepe), kojim se države potpisnice, među kojima je i Hrvatska, obvezuju da će tu građu osloboditi carine. Ugovor je prihvaćen na Općoj konferenciji UNESCO-a održanoj u Firenci 1950., a stupio je na snagu 1952. Godine 1976. dopunjen je Protokolom, kojim se oslobođenje od carine proširuje na nove vrste građe (mikrooblici, elektronička građa i dr.). Ugovor je posebno važan za knjižnice, jer im olakšava uvoz građe i smanjuje troškove nabave.

Citiranje:

Firentinski ugovor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/firentinski-ugovor>.