struka(e): ekonomija

financiranje, davanje novca ili odobravanje novčanih kredita nekom ekon. subjektu, obično kako bi se ostvarila gosp. aktivnost (najčešće organizirana u obliku tuđeg projekta). Premda se u načelu radi o dvostranom odnosu, obično ugovornom, financiranje može biti i jednostrano i nepovratno, kada financirani subjekt ne daje nikakvu ekon. vrijednost zauzvrat ili nema obvezu vraćanja (dotacije, subvencije, pomoći, transferi itd.). Potreba za financiranjem javlja se kada je vrijednost ekon. aktivnosti koja se želi ostvariti projektom veća od redovitih prihoda izvora ekon. subjekata, ili novac za tu ekon. aktivnost treba izdvajati u intervalima različitima od intervala prihoda ekon. subjekata (npr. odjednom). Najčešće se financiranje veže uz banke i financijski sustav kao sektor koji posreduje između sektora privrede s viškom novčanih fondova i onih s manjkom novčanih fondova, a koji imaju potrebu za financiranjem (financiranje privatnih projekata), odnosno uz državu, koja najčešće financira javne projekte. Financiranje može poprimiti različite oblike, od novčanih doznaka preko kredita i zajmova reguliranih ugovornim odnosima do vlasničkih i dužničkih vrijednosnica. Stupanj razvoja financ. sustava uvjetuje mogućnosti i oblike financiranja. Za investitore koji žele smanjiti vlastitu izloženost riziku uspjeha ekon. aktivnosti, što je oni financiraju, najzanimljivije je financiranje vrijednosnicama, čime mogu smanjiti svoju izloženost kupujući samo dio vrijednosnica na primarnom tržištu (pri izdavanju) ili potpuno eliminirati svoju izloženost preprodajom vrijednosnica na sekundarnom tržištu. U ekonomiji postoje discipline koje posebno proučavaju financiranje privatnog sektora (poslovne financije, monetarna ekonomija, bankarstvo i financije, međunar. financije itd.) i javnog sektora (javne financije).

Citiranje:

financiranje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/financiranje>.