struka(e): |

difuzionizam (prema difuzija), antropološko teorijsko naučavanje prema kojem su sva kulturna obilježja nastala u jednom ili nekoliko kulturnih središta, odakle su se difuzijom širila u druga područja. Difuzionizam se pojavio potkraj XIX. st. Britanski difuzionisti Grafton Elliot Smith i William J. Perry smatrali su da sva glavna obilježja suvremene civilizacije potječu iz starog Egipta. Njemački etnolozi Leo Frobenius i Fritz Grabner razvili su teoriju »kulturnih krugova«, prema kojoj su se čvrsto povezani sklopovi kulturnih elemenata širili selidbom pojedinaca i preuzimali kao cjelina iz ograničenoga broja kulturnih središta. Premda su u suvremenoj antropologiji ta ekstremna mišljenja odbačena, difuzija ili širenje ideja ili elemenata materijalne kulture smatra se jednim od bitnih uzroka kulturnih promjena.

Citiranje:

difuzionizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 25.2.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/difuzionizam>.