struka(e): matematika
ilustracija
DIEDAR

diedar (di2- + -edar), dio prostora što ga zatvaraju dvije poluravnine (strane diedra), a njihov zajednički pravac naziva se brid diedra. Ako se u bilo kojoj točki brida podignu okomice u objema stranama diedra, one zatvaraju ravni kut, koji je mjera diedra.

Citiranje:

diedar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 30.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/diedar>.