struka(e): matematika | fizika

delta-funkcija (Diracova delta-funkcija), (po Paulu Adrienu Mauriceu Diracu), funkcija koja je jednaka nuli svuda osim u jednoj točki, a u toj točki je beskonačna, tj. definirana uvjetima δ(t) = 0 za t ≠ 0 i δ(t) = ∞ za t = 0 tako da je

+∞


-∞
δ(t) d(t) = 1. 

Služi za predočivanje trenutačnih impulsa (električnih, mehaničkih i sl.).

Citiranje:

delta-funkcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/delta-funkcija>.