struka(e): geografija, hrvatska | povijest, hrvatska

Delnice, grad u Gorskome kotaru, 46 km istočno od Rijeke; 3861 st. (2021). Smješten je u Delničkom polju na 698 m visine, uz tri prometnice koje povezuju Zagreb i Rijeku – staru Lujzinsku cestu, željezničku prugu i autocestu. Zbog bogate šumske resursne osnove okolnoga kraja u Delnicama je tradicionalno razvijeno šumarstvo i drvna industrija. Stanovnici se bave i drugim građevinarstvom, preradbom metala (metalne konstrukcije), a u novije doba lovstvom i ruralnim turizmom utemeljenim na prirodnoj baštini (Nacionalni park Risnjak, špilja Hajdova hiža, planinarske rute i vrhovi Drgomalj, Petehovac, park-šuma Japlenški vrh). Izgradnjom sportskih objekata potaknut je razvoj sportskoga turizma. U gradu je župna crkva sv. Ivana Krstitelja iz 1829. i kuća obitelji Klobučar-Rački (XIX. st.), jedan od posljednjih primjera pučke arhitekture toga kraja. – U srednjem vijeku jedno od naselja Modruške županije, opustjelo u XVI. st. zbog učestalih osmanskih prodora. S prestankom osmanske opasnosti i doseljavanjem novoga stanovništva s pokupskih posjeda Zrinskih, Delnice su ponovno oživjele u XVII. st., a nakon izgradnje Lujzinske ceste (1803–11) doživljavaju procvat. Postaju sjedištem delničke podžupanije (1857) i poslije kotara.

Citiranje:

Delnice. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 26.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/delnice>.