struka(e): strane riječi | medicina | fizika

deformacija (lat. deformatio: izobličenje, nagrđivanje).

1. Promjena oblika, odnosno sadržaja materijalne ili duhovne prirode zbog vanjskih ili unutarnjih uzroka.

2. U fizici, promjena oblika tijela (rastezanje, sabijanje, svijanje, smicanje, sukanje itd.) pod utjecajem vanjskih ili unutarnjih sila. Može biti elastična, kada se nakon prestanka djelovanja sile tijelo vraća u prvobitni oblik, i neelastična, kada deformirani oblik ostaje i nakon prestanka djelovanja sile.

Duljinska elastična deformacija (znak ε) fizikalna je veličina koja opisuje relativnu promjena duljine izduljenoga elastičnog tijela: ε = ΔL/L0, gdje je ΔL promjena duljine nakon djelovanja sile, a L0 početna duljina. Može se opisati Hookeovim zakonom. Mjerna je jedinica duljinske elastične deformacije broj jedan.

Volumna elastična deformacija (znak θ) fizikalna je veličina koja opisuje relativnu promjena volumena elastičnog tijela: θ = ΔV/V0, gdje je ΔV promjena volumena nakon djelovanja sile, a V0 početni volumen. Mjerna je jedinica volumne elastične deformacije broj jedan.

3. U medicini, izobličenje, promjena oblika bilo kojega dijela tijela koji je prije toga bio pravilno oblikovan. Uzroci su različiti: upale, ozljede, tumori. Izobličenje nastalo poremetnjom embrionalnog razvoja zove se nakaznost.

Citiranje:

deformacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 30.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/deformacija>.