struka(e): etnologija | brodogradnja

čun, najmanje plovilo, čamac plitka i ravna dna, oštrih ili odrezanih krajeva. Obično je od drva, duljine do 3 m; pogoni se veslima, danas gdjekad jedrima ili motorom. Na rijekama se za čun upotrebljavaju nazivi čiklja i cila. Kadšto se čunom naziva plitak čamac izduben od jednoga komada debla (→ ladva).

Citiranje:

čun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/cun>.