struka(e): geografija, opća

Ceuta [ϑu'ta] (arapski Sebta), autonomni grad i jedna od pet utvrđenih luka (presidios) na afričkoj obali Sredozemnoga mora (nasuprot Gibraltaru) pod suverenitetom Španjolske; 19 km², 84 726 st. (2015). Sastoji se od staroga maurskog i modernoga europskoga dijela; obrambene zidine iz XVI. st. ojačane su potkraj XVII. st. i početkom XVIII. st., katedrala iz XVII. st. (izgrađena na ostacima maurske džamije). Ribarstvo. Prehrambena industrija. Turizam. Trgovačka (promet 1,9 milijuna tona, 2013) i ribarska luka; trajektne veze s Algecirasom (Andaluzija). Helidrom. – Pod Portugalcima od 1415. i Španjolcima od 1580. Nakon proglašenja neovisnosti Maroka (1956), Španjolska odbija njegove zahtjeve za Ceutom i oko nje učvršćuje 8 km dugu granicu. S obalom dugom oko 20 km Ceuta ima i odgovarajući akvatorij, kojemu je podjela prema Maroku sporna.

Citiranje:

Ceuta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/ceuta>.