struka(e): kemija

centralna dogma, teorija engleskog molekularnog biologa F. H. C. Cricka, prema kojoj je genska informacija o strukturi bjelančevina zapisana genskom šifrom u strukturi deoksiribonukleinskih kiselina (DNK), pa se s njih prenosi na ribonukleinske kiseline (RNK), a zatim na bjelančevine, ali nikada s bjelančevina na nukleinske kiseline. Udvostručenje DNK naziva se replikacijom (a), sinteza kopije u obliku RNK transkripcijom (b), a biosinteza bjelančevina odvija se na ribosomima u procesu translacije (c) na temelju genetičke šifre. Centralna dogma doslovce vrijedi u svijetu organizama, dok u svijetu virusa postoje varijacije (replikacija RNK i obrnuta ili reverzna transkripcija).

Citiranje:

centralna dogma. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/centralna-dogma>.