struka(e): povijest, hrvatska

ćehaja (ćaja) (vulgarnoturski kehaya, književni turski kâhya < perz. ketḫudā, od ked: kuća i ḫuda: gospodar), u osmanskoj administraciji, naziv za pomoćnika, suradnika, zamjenika i namjesnika različitih osmanskih tijela i funkcionara, velikoga vezira, beglerbega, sandžak-bega, dizdara, kadije, janjičarskog age i dr. Ćehaja velikoga vezira nazivao se obično ćehaja-beg, zamjenik janjičarskog age nazivao se kulćehaja i odžak-ćehaja. Ćehajom se nazivao i starješina esnafa (ceha), naselja, varoši (šeher-ćehaja), sela (koy kethudasi).

Citiranje:

ćehaja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/cehaja>.