struka(e): lingvistika i filologija | povijest, opća
ilustracija
ČEDADSKO EVANĐELJE, stranica s potpisima hrvatskih vladara Trpimira, Mutimira i Krešimira (domno Trpimiro, Mutimir, Chrisimer)

Čedadsko evanđelje (Čedadski evanđelistar, nazvano tako prema slovenskom liku imena za furlanski grad Cividale del Friuli; latinski Codex Aquileiensis), rukopisni kodeks s tekstom evanđelja pisan uncijalom V. ili VI. st. i latinskim jezikom. Kodeks se prvotno, do 1409., čuvao u Akvileji, a potom je prenesen u Čedad. Nedostaje mu tekst Markova evanđelja, jer je sedam snopića bilo istrgnuto iz kodeksa, posebno uvezano, okovano srebrom i odneseno u Mletke budući da se počelo smatrati da je to autograf sv. Marka, zaštitnika Venecije. Iz toga dijela dva snopića darovana su Karlu VI. (manji dio toga iskinutog teksta pohranjen je u Pragu, a veći dio u Veneciji). Čedadsko evanđelje znamenito je po tome što su na rubovima (marginama) i među redcima prvih devet listova zapisana imena uglednih hodočasnika, pretežito iz istočnih europskih zemalja, koji su od kraja VIII. do kraja X. st. posjećivali samostan u kojem se rukopis prvotno nalazio. Naknadni zapisi pisani su karolinom. Među imenima langobardskih i slavenskih hodočasnika spominju se i imena hrvatskih knezova Braslava sa ženom, Trpimira sa sinom Petrom i Branimira sa ženom Mariosom (Marušom). Tu su još zapisana i imena nekih drugih povijesno zasvjedočenih ličnosti (npr. Boris, Rastislav, Pribina, Kocelj).

Citiranje:

Čedadsko evanđelje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 30.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/cedadsko-evandjelje>.