struka(e):

brošura (franc. brochure), meko ukoričena knjiga manjeg opsega. Prema UNESCO-ovoj definiciji iz 1964., brošura je neperiodička publikacija od najmanje pet, a najviše 48 stranica, ne računajući omot. Nakon izuma tiska u obliku brošure najčešće se objavljuju radovi polemičkog i promidžbenog sadržaja. Do pojave časopisa i novina, oblik brošure koristio se za brzo objavljivanje kratkih radova u kojima autori reagiraju na suvremene događaje ili pojave u društvu, a danas i za izdavanje službenih publikacija i publikacija znanstv. društava. U bibliotekarstvu i bibliografiji brošura se obrađuje kao i knjiga.

Citiranje:

brošura. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 25.2.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/brosura>.