struka(e): bibliotekarstvo
ilustracija
BROCKHAUS, Friedrich Arnold

Brockhaus, F. A. [brɔ'khaus], nakladnička kuća Friedricha Arnolda Brockhausa (1772–1823), osnovana 1805. u Amsterdamu, gdje je izdao nizozemske, njemačke i francuske časopise te djela iz područja znanosti, politike i književnosti. God. 1808. F. A. Brockhaus kupio je Konversations-Lexikon R. G. Löbela i C. W. Franckea, započet 1796., i dovršio ga 1811 (8 sv. i 2 dopunska). God. 1818. u Leipzigu je objavio nova izdanja leksikona (1819/20., 10 sv.) te književno i popularno-znanstvena djela. Konversations-Lexikon postao je jedan od najviše korištenih referentnih priručnika u Europi i uzor koji su slijedile mnoge druge zemlje sastavljajući svoje leksikone i enciklopedije. Konversations-Lexikon karakteriziraju kratke natuknice s velikim brojem podataka i pristupačan stil kojim se na jednostavan način tumače znanstvene i druge činjenice i spoznaje. Od 1945. F. A. Brockhaus nastavlja rad kao Verlag Eberhard Brockhaus u Wiesbadenu. God. 1984. udružuje se s Bibliographisches Institut AG u tvrtku Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG sa sjedištem u Mannheimu. God. 1951. matična je kuća u Leipzigu nacionalizirana, pa od 1953. djeluje u DR Njemačkoj pod imenom VEB F. A. Brockhaus. Do 1992. tako su usporedno djelovale dvije nakladničke kuće istoga imena. God. 2008. nakladničko poduzeće Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG prodalo je Brockhaus Enzyklopädie medijskom koncernu Bertelsmann, te promijenilo naziv tvrtke u Bibliographisches Institut. Posljednje, 21., tiskano izdanje Brockhaus Enzyklopädie izašlo je 2005–06., a od 2002. dostupna je digitalna verzija te enciklopedije; Bertelsmann je u 2014. potpuno obustavio distribuciju enciklopedije.

Citiranje:

Brockhaus, F. A.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/brockhaus-f-a>.