struka(e): likovne umjetnosti
Breuer, Marcel Lajos
američki arhitekt i oblikovatelj madžarskoga podrijetla
Rođen(a): Pečuh, 21. V. 1902.
Umr(la)o: New York, 1. VII. 1981.

Breuer [brɔ'jəɹ], Marcel Lajos, američki arhitekt i oblikovatelj madžarskoga podrijetla (Pečuh, 21. V. 1902New York, 1. VII. 1981). Školovao se u Beču i zatim na Bauhausu u Weimaru i Dessauu; s W. Gropiusom radio u Berlinu, potom u Engleskoj; od 1937. profesor na Harvardovu sveučilištu (Cambridge, SAD) i partner W. Gropiusu; 1946. osnovao vlastiti projektni ured u New Yorku. – Pod utjecajem bauhausovske estetike 1925. konstruirao stolac Wassily, prvi stolac od čeličnih cijevi za serijsku proizvodnju. U projektima za obiteljske kuće kombinirao tradicionalni američki način gradnje u drvu sa skulpturalno obrađenim armiranim betonom. Njegovi se projekti javnih građevina odlikuju monumentalnim armirano-betonskim konstrukcijama te plastično strukturiranim fasadama (sjedište UNESCO-a u Parizu, 1953., s P. L. Nervijem i B. Zehrfussom; crkva St. Francis de Sales u Muskegonu, 1961., SAD; Whitney Museum u New Yorku, 1963). Među njegovim učenicima ističu se I. M. Pei, Ph. Johnson i P. Rudolph.

Citiranje:

Breuer, Marcel Lajos. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/breuer-marcel-lajos>.